Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

VIỆT NAM

 

Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 2, Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 28) 626-464-88
email.png

USA

Địa chỉ: 9825 Ellis Avenue Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 (626) 460-0248
email.png

Chúng tôi rất vui khi nhận được yêu cầu từ bạn! Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.