Blogs

Nơi cung cấp các bí quyết hữu ích và tin tức mới nhất về Enterprise Social Network

Miễn phí nâng cấp phiên bản On-Premise

16 Thg 10 2018 | 0 | 990

on-premise-free-upgrade.png

Trong suốt 12 tháng qua, Bitrix24 đã được nâng cấp nhiều lần cho cả phiên bản Cloud (đám mây) và On-Premise (cài đặt). Những tính năng và nhóm sản phẩm mới (ví dụ như tạo trang đích - landing pages hay Bitrix24.Sites) có thể không còn khả dụng với các phiên bản On-Premise cũ, như: 

 • InfoPace
 • TeamPace
 • BizPace
 • BizPace Enterprise

Với các phiên bản cũ hơn, các nhóm tính năng này sẽ không khả dụng ngay cả với khách hàng đang còn giai đoạn hỗ trợ bảo trì. Tất cả các tính năng phiên bản On-Premise và nhóm sản phẩm sẽ khả dụng và được hỗ trợ hoàn toàn tại các phiên bản:

 • Bitrix24.CRM
 • Business (50, 100, 250, 500)
 • Enterprise (1000, 5000, Unlimited)

Xin được nhắc lại là tất cả các khách hàng đang sử dụng phiên bản cũ hơn có thể nâng cấp lên phiên bản mới MIỄN PHÍ cho đến ngày 31 tháng 12. Tương ứng với mỗi khách hàng On-Premise có thể lựa chọn 1 lần nâng cấp với gói phù hợp. Ví dụ, phiên bản BizPace với mặc định 25-người dùng có thể nâng cấp lên phiên bản Business (với 50 người dùng) miễn phí, phiên bản BizPace với 275 người dùng sẽ có thể nâng cấp lên phiên bản Business 500. Nhiều ví dụ cụ thể hơn:

 • InfoPace với số lượng người dùng không giới hạn --> Business 50
 • TeamPace với mặc định 25 người dùng --> Business 50
 • TeamPace với 60 người dùng --> Business 100
 • TeamPace với 100 người dùng --> Business 250
 • TeamPace với 275 người dùng --> Business 500
 • BizPace với mặc định 25 người dùng --> Business 50
 • BizPace với 60 người dùng --> Business 100
 • BizPace với 100 người dùng --> Business 250
 • BizPace với 275 người dùng --> Business 500
 • BizPace với 500 người dùng --> Enterprise 1000 (hoặc bất kỳ phiên bản nào thấp hơn)
 • BizPace với 2000 người dùng --> Enterprise 5000 (hoặc bất kỳ phiên bản nào thấp hơn
 • BizPace Enterprise với mặc định 25 người dùng --> Enterprise 1000 (hoặc bất kỳ phiên bản nào thấp hơn
 • BizPace Enterprise với 3000 người dùng --> Enterprise 5000 (hoặc bất kỳ phiên bản nào thấp hơn)
 • BizPace Enterprise với 5000 người dùng --> Enterprise Unlimited (hoặc bất kỳ phiên bản nào thấp hơn)
 • BizPace Enterprise với số lượng người dùng không giới hạn --> Enterprise Unlimited (hoặc bất kỳ phiên bản nào thấp hơn)

Lưu ý: khi nâng cấp sang phiên bản mới, vui lòng ghi chú về sự thay đổi trong cách tính chi phí. Với những phiên bản mới:

 • Không mua thêm người dùng (mỗi phiên bản tương ứng số người dùng cố định)
 • Không còn chính sách gia hạn Sớm (22%) hay Trễ (60%)
 • Phí gia hạn gói dịch vụ hỗ trợ bảo trì là 25% của giá sản phẩm
 • Nâng cấp hay hạ cấp chỉ có khả dụng khi còn thời gian hỗ trợ bảo trì
 • Một vài dịch vụ sẽ bị giới hạn khi thời gian hỗ trợ bảo trì hết hạn

Để được nâng cấp miễn phí, vui lòng gởi email về info@younetsi.com hoặc trang liên hệ

Điểm: 0 (0 bình chọn)