Bảng giá

Tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp với giá tốt nhất

  24 tháng-31%
  1 tháng
  3 tháng
  12 tháng-20%
  24 tháng-31%
  Free
  Basic tool suite for your entire company
  Không giới hạn
  Miễn phí 100%
  for all users
  5 GB
  Collaboration
  Chat
  HD Videocalls
  Calendar
  Drive
  Feed
  Knowledge base
  Tasks & projects
  CRM
  Contact Center
  Website builder
  Basic
  Ideal for small sales teams
  5
  người
  $49/tháng
  $49/tháng
  $49/tháng
  $39/tháng
  -20%
  $49/tháng
  $34/tháng
  -31%
  for all users
  24 GB
  Collaboration
  Chat
  HD Videocalls
  Calendar
  Drive
  Feed
  Knowledge base
  Tasks & projects
  CRM
  Contact Center
  Website builder
  Online store
  Customer support
  Standard
  Covers all team needs
  50
  người
  $99/tháng
  $99/tháng
  $99/tháng
  $79/tháng
  -20%
  $99/tháng
  $69/tháng
  -30%
  for all users
  100 GB
  Collaboration
  Chat
  HD Videocalls
  Calendar
  Drive
  Feed
  Knowledge base
  Tasks & projects
  CRM
  Contact Center
  Website builder
  Online store
  Marketing
  Online documents
  Customer support
  Administration
  Professional
  Supercharge your organization with automation
  Không giới hạn
  $199/tháng
  $199/tháng
  $199/tháng
  $159/tháng
  -20%
  $199/tháng
  $139/tháng
  -30%
  for all users
  1.024 GB
  Collaboration
  Chat
  HD Videocalls
  Calendar
  Drive
  Feed
  Knowledge base
  Tasks & projects
  CRM
  Contact Center
  Website builder
  Online store
  Marketing
  Online documents
  Sales Intelligence
  Business process automation
  HR
  Customer support
  Administration
  Tính năng
  Hiển thị sự khác biệt
  Free
  Basic
  Standard
  Professional
  CRM
  Cơ bản
  Số giao dịch không giới hạn
  Khác với các nhà cung cấp khác, Bitrix24 hỗ trợ số giao dịch (cơ hội) không giới hạn trong mọi gói kế hoạch.
  Số liên hệ không giới hạn
  Khác với các nhà cung cấp khác, Bitrix24 hỗ trợ số liên hệ không giới hạn trong mọi gói kế hoạch
  Số công ty không giới hạn
  Khác với các nhà cung cấp khác, Bitrix24 hỗ trợ số công ty (tài khoản) không giới hạn trong mọi gói kế hoạch
  Hóa đơn
  Hóa đơn trong CRM, có thể được lưu làm tập tin PDF và/hoặc gửi qua email
  Báo giá
  Báo giá (đề xuất) trong CRM, có thể được lưu làm tập tin PDF và/hoặc gửi qua email
  Số đầu mối không giới hạn
  Khác với các nhà cung cấp khác, Bitrix24 hỗ trợ số đầu mối không giới hạn trong mọi gói kế hoạch
  Simple CRM mode (without leads)
  Classic CRM mode (with leads)
  Chuyển đổi đầu mối thành liên hệ, công ty, giao dịch
  Tạo liên hệ, công ty hoặc giao dịch từ các đầu mối chỉ trong một nhấp chuột
  Convert deal to quote
  Convert deal to invoice
  Chuyển đổi báo giá thành giao dịch và hóa đơn 
  Tạo giao dịch và hóa đơn từ báo giá chỉ trong một nhấp chuột
  Trình tạo tài liệu
  Trình tạo tài liệu trực tuyến trong CRM tạo bất kỳ loại tài liệu nào theo một khuôn mẫu đặt trước (hóa đơn, hợp đồng, hóa đơn vận chuyển, v.v...)
  Kích cỡ tập tin khuôn mẫu
  Kích cỡ tập tin tối đa cho khuôn mẫu của trình tạo tài liệu
  2 Mb
  2 Mb
  2 Mb
  Quyền truy cập trình tạo tài liệu
  Thiết lập và hạn chế quyền truy cập trình tạo tài liệu cho mỗi người dùng tùy thuộc vào vai trò và quyền được phân công của họ
  Hồ sơ khách hàng
  Hồ sơ khách hàng chi tiết với chi tiết liên hệ và mọi bản ghi liên quan ở cùng một nơi
  Danh mục sản phẩm
  Danh mục sản phẩm trong CRM
  Products
  100
  3.000
  3.000
  Không giới hạn
  Chế độ xem kanban
  Chế độ xem dạng bảng kanban cho các bản ghi CRM với các giai đoạn và trạng thái tùy chỉnh
  Giai đoạn/trạng thái tùy chỉnh
  Dễ dàng tạo các giai đoạn và trạng thái tùy chỉnh cho mọi quy trình bán hàng
  Các trường yêu cầu theo giai đoạn
  Cấu hình các trường yêu cầu cho mỗi giai đoạn
  Đường ống
  Minh họa quy trình bán hàng theo các giai đoạn; có thể tùy chỉnh toàn diện, cho phép tạo các đường ống khác nhau cho các quy trình bán hàng khác nhau
  1
  5
  10
  Không giới hạn
  Ống
  Công cụ tự động hóa việc bán hàng để di chuyển khách hàng từ một đường ống sang một đường ống khác tùy theo quy tắc được thiết lập
  Trường được hiển thị cho những người dùng được chọn
  Ẩn các trường CRM nhất định để đảm bảo tính riêng tư
  Dòng thời gian
  Nhật ký thời gian cho tất cả các hoạt động, hành động và thay đổi cho một bản ghi CRM cụ thể
  Thùng rác
  Nơi lưu trữ các bản ghi CRM bị xóa và có thể cần được khôi phục
  Khôi phục từ thùng rác
  Khôi phục các bản ghi CRM bị xóa từ thùng rác
  Keep deleted files in recycle bin
  30 ngày
  30 ngày
  30 ngày
  30 ngày
  Giao dịch lặp lại
  Các giao dịch được tạo tự động với một tần suất nhất định (ví dụ gói đăng ký hàng tháng hay hàng năm)
  Hóa đơn định kỳ
  Các hóa đơn được tạo tự động với một tần suất nhất định (ví dụ gói đăng ký hàng tháng hay hàng năm)
  Automatic duplicates detection
  Tự động quay số
  Tự động quay số cho hệ thống điện thoại trong CRM
  Đặt trước nguồn lực để xếp lịch hẹn trong CRM
  Xếp lịch hẹn và đặt trước nguồn lực trong CRM
  24
  Tích hợp Zoom
  Xếp lịch các cuộc họp Zoom với khách hàng của bạn, trực tiếp từ Bitrix24 CRM.
  Google maps in CRM
  Google Maps trong CRM
  Tích hợp với Google Maps trong CRM để hiển thị địa chỉ
  100
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Người quan sát trong các giao dịch
  Những người quan sát sẽ được thông báo về mọi thay đổi đến giao dịch mà không có một người tham gia đang hoạt động trong giao dịch đó
  Trò chuyện trong CRM
  Tạo các nhóm trò chuyện riêng tư trong CRM để giao tiếp và giải quyết nhanh vấn đề
  Quyền truy cập CRM
  Thiết lập và hạn chế quyền truy cập CRM cho mỗi người dùng tùy thuộc vào vai trò và quyền được phân công của họ
  Nhật ký truy cập CRM
  Nhật ký thời gian của tất cả các đăng nhập trong CRM cho tất cả người dùng
  Lịch sử thay đổi 
  Nhật ký thời gian của tất cả các thay đổi trong CRM cho tất cả người dùng
  Trình kiểm soát trùng lặp CRM (tìm kiếm trùng lặp)
  Tự động tìm và hợp nhất các đầu mối, liên hệ và công ty trùng lặp vào một bản ghi duy nhất
  Nhập/xuất dữ liệu và tích hợp
  Nhập qua CSV
  Dễ dàng tải lên dữ liệu CRM qua CSV
  Di chuyển từ CRM khác
  Tự động di chuyển dữ liệu CRM từ các nhà cung cấp khác đến CRM của Bitrix24
  Nhập liên hệ từ vCard, Gmail, Outlook, Yahoo! Mail
  Dễ dàng tải lên liên hệ từ vCard, Gmail, Outlook, Yahoo! Mail
  Trình quét thẻ
  Tự động thêm thông tin liên hệ từ danh thiếp sử dụng một điện thoại thông minh
  12 tháng
  100 tháng
  100 tháng
  Không giới hạn
  Xuất danh bạ ra CSV, Excel, Outlook
  Dễ dàng xuất danh bạ ra CSV, Excel, Outlook
  Trung tâm liên hệ
  Hệ thống điện thoại tích hợp
  Bitrix24 được tích hợp sẵn hệ thống điện thoại mà không cần thiết lập hay tích hợp
  Đầu nối SIP để tích hợp vào hệ thống điện thoại của bên thứ ba
  Tích hợp PBX trên mây hoặc tại văn phòng với CRM của bạn (đầu nối SIP được mua riêng)
  Lưu trữ bản sao email
  Số ngày mà Bitrix24 sẽ lưu trữ bản sao của những email được nhập và không được sử dụng ở bất cứ đâu
  Kết nối email bên ngoài
  Tích hợp dễ dàng với mọi nhà cung cấp email
  Email đi
  Số email đi tối đa được cho phép trên mỗi tài khoản cho mỗi kế hoạch
  10.000
  50.000
  100.000
  Số hộp thư cho mỗi người dùng
  Số hộp thư tối đa mà một người dùng có thể kết nối cho mỗi gói kế hoạch
  1
  5
  10
  Đồng bộ email ban đầu và giới hạn lưu trữ
  Khoảng thời gian trong đó dữ liệu email được truy xuất trong quá trình đồng bộ ban đầu (nghĩa là tất cả email trong 30 ngày qua)
  7 ngày
  30 ngày
  90 ngày
  Trò chuyện trực tiếp
  Tạo một tiện ích trò chuyện trên website được tích hợp tự động với trung tâm liên hệ của Bitrix24
  Tiện ích website
  Biểu mẫu trò chuyện trực tiếp, yêu cầu gọi lại và liên hệ trong một tiện ích duy nhất
  Biểu mẫu CRM
  Tạo các biểu mẫu liên hệ trên website được tích hợp tự động với trung tâm liên hệ của Bitrix24
  100 completed forms
  Remove "Powered by Bitrix24" in CRM forms and live chat
  Tiện ích gọi lại
  Tạo các biểu mẫu yêu cầu gọi lại trên website được tích hợp tự động với trung tâm liên hệ của Bitrix24
  Mạng xã hội và trình nhắn tin
  Kết nối mạng xã hội và trình nhắn tin với trung tâm liên hệ của Bitrix24
  Telegram, Facebook
  Instagram
  Apple Business Chat
  Viber
  WhatsApp
  Instagram comments
  Kênh
  Bitrix24 là một trung tâm liên hệ đa kênh cho phép bạn kết nối với nhiều kênh giao tiếp
  1
  2
  10
  Không giới hạn
  Call tracking in CRM for Android devices (coming soon)
  Rest API
  Kết nối Bitrix24 với các dịch vụ và phần mềm khác bằng API
  Cài đặt kênh mở
  Cài đặt giờ làm việc
  Cài đặt giờ làm việc trong trò chuyện trực tiếp cho các tư vấn viên
  Yêu cầu thông tin liên hệ
  Tự động yêu cầu thông tin liên hệ của khách truy cập website, ví dụ như tên, email hoặc số điện thoại
  Cảnh báo xử lý dữ liệu cá nhân
  Thông báo rằng dữ liệu cá nhân đang được thu thập và sẽ được sử dụng cho các mục đích được quy định
  Chế độ phân phối định tuyến cuộc trò chuyện cho tất cả nhân viên
  Cuộc trò chuyện đến được phân phối cùng lúc cho tất cả đại lý đang trực tuyến để đảm bảo thời gian hồi đáp nhanh nhất
  Khách hàng đánh giá cuộc hội thoại 
  Cho phép khách hàng đánh giá cuộc trò chuyện trực tiếp để đảm bảo đại lý đang làm tốt công việc của họ
  Giám sát viên đánh giá cuộc hội thoại
  Cho phép giám sát viên đánh giá cuộc trò chuyện trực tiếp để đảm bảo đại lý đang làm tốt công việc của họ
  Câu trả lời sẵn
  Đặt trước câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất
  Chuyển cuộc hội thoại giữa các nhân viên
  Chuyển tiếp cuộc gọi từ một nhân viên sang nhân viên khác
  Chuyển cuộc hội thoại giữa các kênh
  Chuyển cuộc hội thoại từ một kênh sang kênh khác (ví dụ bán hàng sang hỗ trợ)
  Trả lời tự động
  Trả lời tự động cho tin nhắn đến (chào, tạm biệt, chờ)
  Báo cáo phân tích cho các kênh
  Bộ báo cáo toàn diện để sử dụng cho trung tâm liên hệ bao gồm số truy vấn, thời gian hồi đáp trung bình, đánh giá hài lòng, v.v...
  Xuất dữ liệu ra Excel
  Xuất dữ liệu kênh mở ra một tập tin Excel
  Quyền truy cập kênh
  Thiết lập và hạn chế quyền truy cập các kênh mở cho mỗi người dùng tùy thuộc vào vai trò và quyền được phân công của họ
  Cài đặt hệ thống điện thoại
  Tích hợp PBX thông qua Rest API
  Kết nối đến các nhà cung cấp dịch vụ hệ thống điện thoại của bên thứ 3 thông qua REST API của Bitrix24
  Tích hợp PBX qua đầu nối SIP
  Kết nối mọi nhà cung cấp hệ thống điện thoại thuộc bên thứ ba sử dụng các tiêu chuẩn SIP (đầu nối SIP được mua riêng)
  Đường gọi đến/đi không giới hạn
  Đường gọi đến/đi không giới hạn có nghĩa là nhiều người dùng có thể thực hiện/nhận các cuộc gọi đến cùng một lúc từ/đến một số điện thoại
  Định tuyến cuộc gọi
  Tự động phân phối cuộc gọi cho các nhân viên tùy theo quy tắc được thiết lập
  Chuyển tiếp cuộc gọi
  Chuyển tiếp cuộc gọi giữa các nhân viên một cách thủ công hoặc tự động
  Bộ điện thoại VoIP
  Dễ dàng tích hợp điện thoại VoIP/SIP với Bitrix24
  Máy lẻ nội bộ
  Tạo số máy lẻ nội bộ cho các nhân viên
  Cài đặt giờ làm việc
  Cài đặt giờ làm việc khi nhân viên sẵn sàng nhận cuộc gọi, các cuộc gọi ngoài giờ có thể tự động được chuyển tiếp đến hộp thư thoại hoặc một số điện thoại di động
  Hộp thư thoại và lời chào
  Tin nhắn hộp thư thoại và lời chào tùy chỉnh hay mặc định
  Chế độ phân phối cuộc gọi cho tất cả nhân viên
  Cuộc gọi đến được phân phối cùng lúc cho tất cả nhân viên đang trực tuyến để đảm bảo thời gian hồi đáp nhanh nhất
  Chuyển tiếp cuộc gọi nhỡ
  Tự động chuyển tiếp các cuộc gọi không được trả lời đến các nhân viên đang sẵn sàng
  Tiếp quản cuộc gọi
  Cho phép những nhân viên khác tiếp quản các cuộc gọi đến một người khác đang không sẵn sàng
  Khớp số với nguồn (CRM)
  Kết nối các số điện thoại khác nhau với các nguồn lưu lượng khác nhau
  Xuất chi tiết cuộc gọi ra Excel
  Xuất dữ liệu chi tiết cuộc gọi ra một tập tin Excel
  Tiếp quản cuộc gọi VoIP
  Cho phép những nhân viên khác tiếp quản các cuộc gọi đến một người khác đang không sẵn sàng
  Tự động quay số
  Tự động quay số cho hệ thống điện thoại trong CRM
  Đánh giá chất lượng cuộc gọi
  Cho phép khách hàng đánh giá sự hỗ trợ họ nhận được qua điện thoại
  IVR (menu giọng nói)
  Tạo menu hồi đáp thoại tương tác
  2 cấp độ
  2 cấp độ
  Không giới hạn
  Ghi âm cuộc gọi
  Tự động ghi âm cuộc gọi và lưu trữ bản ghi âm cho các cuộc gọi được thực hiện qua hệ thống điện thoại của Bitrix24
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Nhóm hàng đợi
  Số nhóm nhân viên chịu trách nhiệm trả lời một số được phân công
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Kích cỡ nhóm hàng đợi
  Số nhân viên tối đa được cho phép trong mỗi nhóm đợi
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Tự động phiên âm cuộc gọi
  Tự động phiên âm các bản ghi cuộc gọi mp3 ra tập tin văn bản để dễ đọc/tìm kiếm
  $
  $
  $
  Quyền truy cập hệ thống điện thoại
  Cho phép thiết lập và hạn chế quyền truy cập hệ thống điện thoại cho mỗi người dùng tùy thuộc vào vai trò và quyền được phân công của họ
  Call recording playback speed
  Thống kê cuộc gọi
  Cài đặt theo dõi cuộc gọi
  Website
  Số lượng website có thể được kết nối với chức năng theo dõi cuộc gọi của Bitrix24
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Khách
  Số khách được cho phép trên các website kết nối đến chức năng theo dõi cuộc gọi của Bitrix24
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Số điện thoại
  Số lượng số điện thoại có thể được kết nối với chức năng theo dõi cuộc gọi của Bitrix24
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Phân tích và báo cáo 
  Kế hoạch doanh số
  Thiết lập mục tiêu doanh số cá nhân cho mỗi nhân viên bán hàng
  Phân tích CRM
  Bộ báo cáo phân tích toàn diện trong CRM
  Số đầu mối, giao dịch, liên hệ hoặc công ty tối đa được bao gồm trong các báo cáo phân tích của CRM 
  Giới hạn trên cho các bản ghi CRM được cho phép để phân tích trong CRM cho mỗi gói kế hoạch
  1.000
  100.000
  100.000
  100.000
  Tự động hóa việc bán hàng và tiếp thị 
  Quy tắc/yếu tố kích hoạt cho đầu mối và giao dịch
  Tự động bán hàng hoàn toàn dựa trên các quy tắc và yếu tố kích hoạt cho hành động được mong muốn
  5
  Webhook cho các quy tắc/yếu tố kích hoạt
  Tích hợp các giải pháp của bên thứ ba vào quy trình tự động hóa việc bán hàng sử dụng webhook
  Chỉnh sửa các quy tắc/yếu tố kích hoạt trong trình thiết kế quy trình kinh doanh
  Tùy chỉnh toàn diện các quy tắc và yếu tố kích hoạt để tự động hóa bán hàng trong trình thiết kế quy trình kinh doanh
  Smart scripts
  Tự động hóa quy trình kinh doanh trong CRM
  Tạo dòng công việc để tự động bán hàng trong trình thiết kế quy trình kinh doanh
  Tự động hóa quy trình thông minh
  Smart Process Automations (SPA)
  Tiếp thị CRM
  Email hàng loạt
  Số địa chỉ email tối đa có thể được sử dụng để tiếp thị qua email cho mỗi gói kế hoạch
  50.000
  100.000
  SMS hàng loạt
  Số lượng tối đa các số điện thoại có thể được sử dụng để tiếp thị qua SMS cho mỗi gói kế hoạch
  Phát sóng giọng nói
  Số lượng tối đa các số điện thoại có thể được sử dụng để gọi bằng rô-bốt cho mỗi gói kế hoạch
  Nhắn tin hàng loạt (Trung tâm liên hệ)
  Số người nhận tin nhắn nhanh tối đa có thể được sử dụng để tiếp thị qua tin nhắn nhanh cho mỗi gói kế hoạch
  Đổi mục tiêu trong mạng quảng cáo
  Cho phép tiến hành một chiến dịch đổi mục tiêu dựa trên thông tin liên hệ được lưu trữ trong CRM
  Tăng cường doanh số
  Tự động tạo doanh số lặp lại cho các khách hàng đã mua một thứ gì đó
  Audiences
  Quyền truy cập
  Chỉ cho phép các nhân viên truy cập những công cụ mà họ thật sự cần cho công việc
  Trí tuệ bán hàng
  Số đầu mối, giao dịch, liên hệ hoặc công ty tối đa được bao gồm trong các báo cáo Trí tuệ bán hàng 
  Số bản ghi CRM tối đa được cho phép trong các báo cáo Trí tuệ bán hàng cho mỗi gói kế hoạch
  1.000
  1.000
  100.000
  100.000
  Automated data only (no banners/UTMs)
  Trình xây dựng báo cáo
  Công cụ báo cáo trí tuệ bán hàng
  Phân tích từ khóa trong Trí tuệ Bán hàng
  Phân tích kỹ hiệu quả từ khóa của bạn, bao gồm số lượt hiển thị, hành động, CTR, chi phí và ROI.
  Automated ad management
  Theo dõi cuộc gọi
  Theo dõi cuộc gọi cho trung tâm liên hệ
  CRM.Payment
  CRM.Payment
  Nhận đơn hàng & chấp nhận thanh toán trực tiếp trong CRM của bạn
  Có thể tìm kiếm trong CRM với bộ lọc (số lượng tối đa)
  Đầu mối
  Số đầu mối có thể được tìm kiếm tối đa cho mỗi kế hoạch
  100.000
  200.000
  Không giới hạn
  Giao dịch
  Số giao dịch có thể được tìm kiếm tối đa cho mỗi kế hoạch
  1.000
  100.000
  200.000
  Không giới hạn
  Liên hệ
  Số liên hệ có thể được tìm kiếm tối đa cho mỗi kế hoạch
  1.000
  100.000
  200.000
  Không giới hạn
  Công ty
  Số công ty có thể được tìm kiếm tối đa cho mỗi kế hoạch
  1.000
  100.000
  200.000
  Không giới hạn
  Invoices
  100.000
  200.000
  Không giới hạn
  Quotes
  100.000
  200.000
  Không giới hạn
  Tác vụ và dự án
  Cơ bản
  Tác vụ và dự án
  Số lượng các tác vụ và dự án là không giới hạn trong tất cả các gói kế hoạch của Bitrix24
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Trình lập kế hoạch
  Phần tác vụ cho phép người dùng cá nhân tổ chức các tác vụ của họ và sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian để thực thi trong tương lai
  Tác vụ con
  Các tác vụ trong Bitrix24 có thể được chia thành tác vụ con, kết nối đến một tác vụ cha duy nhất
  Danh sách kiểm tra
  Tạo danh sách kiểm tra trong các tác vụ để dễ dàng theo dõi tiến độ
  Lời nhắc nhở
  Lời nhắc tác vụ trong Bitrix24 có thể được thiết lập cho bản thân, tác giả tác vụ hoặc người chịu trách nhiệm hoàn thành tác vụ
  Chế độ tự động lấy nét
  Nếu bạn phải xử lý nhiều tác vụ, hãy bật chế độ tự động lấy nét để hệ thống lọc chúng thay bạn.
  Thùng rác
  Ổ lưu trữ cho các tác vụ bị xóa có thể cần được phục hồi
  Khôi phục từ thùng rác
  Khôi phục các tác vụ đã bị xóa nhầm hoặc cố ý
  Giữ các tập tin bị xóa trong thùng rác
  Nếu bạn xóa nhầm một tập tin, bạn có thể dễ dàng khôi phục nó
  30 ngày
  30 ngày
  30 ngày
  30 ngày
  Tác vụ đến email
  Làm việc với các tác vụ và bổ sung bình luận bằng email (rất phù hợp cho những cộng tác viên bên ngoài)
  Tác vụ di động cho iOS và Android
  Các tác vụ Bitrix24 có thể dễ dàng được truy cập trên các thiết bị iOS và Android
  Quản lý dự án
  Kanban dự án
  Chế độ xem dạng bảng Kanban cho dự án
  Chủ sở hữu dự án
  Các dự án trong Bitrix24 đều bao gồm chủ sở hữu và điều hành viên
  Ngày bắt đầu/kết thúc dự án
  Thêm ngày bắt đầu và kết thúc vào các dự án trong Bitrix24
  Gantt
  Các tác vụ trong Bitrix24 đều có tác vụ phụ thuộc và có thể được sắp xếp trong biểu đồ Gantt để dễ dàng lập kế hoạch và dịch chuyển hạn chót
  Theo dõi thời gian tác vụ
  Lập kế hoạch và theo dõi thời gian hoàn thành tác vụ thực tế
  Bỏ qua ngày cuối tuần và ngày lễ khi lập kế hoạch
  Tùy chọn chỉ cho phép lập kế hoạch thực hiện tác vụ trong ngày làm việc và giờ làm việc (nghĩa là một tác vụ 16 tiếng sẽ yêu cầu 2 ngày làm việc để hoàn thiện)
  Hợp tác
  Quan sát viên và người tham gia
  Người dùng Bitrix24 có thể được phân công nhiều vai trò tùy thuộc vào mức độ tham gia mong muốn: người tham gia chịu trách nhiệm hỗ trợ hoàn thành tác vụ, còn quan sát viên chỉ nhận cập nhật về tiến độ và thay đổi trong tác vụ
  Ủy quyền
  Tái phân công một tác vụ cho một người chịu trách nhiệm khác, có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc hàng loạt
  Đánh giá tác vụ
  Đánh giá các tác vụ đã hoàn thiện là hài lòng hoặc không hài lòng
  Kiểm soát tác vụ
  Cho phép hạn chế việc hoàn thiện tác vụ trước khi phê duyệt
  Chế độ xem của giám sát viên
  Cho phép giám sát viên xem tất cả tác vụ của cấp dưới ở một nơi
  Trường tùy chỉnh
  Thêm trường tùy chỉnh trong các tác vụ
  Quyền truy cập
  Chỉ cho phép các nhân viên truy cập những công cụ mà họ thật sự cần cho công việc
  Quyền truy cập nhóm làm việc/dự án
  Thiết lập và hạn chế quyền truy cập nhóm làm việc/dự án cho mỗi người dùng tùy thuộc vào vai trò và quyền được phân công của họ
  Tác vụ phụ thuộc
  Các tác vụ trong Bitrix24 hỗ trợ cả 4 loại tác vụ phụ thuộc: Bắt đầu để Hoàn tất, Hoàn tất để Bắt đầu, Bắt đầu để Bắt đầu, Hoàn tất để Hoàn tất
  5
  Tự động hóa kinh doanh
  Khuôn mẫu tác vụ và tác vụ lặp lại
  Các tác vụ có thể được tạo dễ dàng và tự động từ khuôn mẫu, bao gồm các tác vụ lặp lại thường xuyên (ví dụ tác vụ hàng ngày hay hàng tuần)
  Khuôn mẫu với các tác vụ con
  Tạo khuôn mẫu cho các tác vụ đi kèm tác vụ con
  Chia sẻ khuôn mẫu
  Chia sẻ khuôn mẫu với những người khác
  Tự động hóa tác vụ (quy tắc và yếu tố kích hoạt)
  Bật quy tắc tự động hóa và yếu tố kích hoạt trong các tác vụ
  Khuôn mẫu dự án (sao chép dự án/nhóm làm việc)
  Tạo một nhóm làm việc hoặc dự án mới bằng cách sao chép một nhóm làm việc/dự án hiện có
  Integration with Drive (attach files from Drive)
  Integration with CRM
  Integration with Calendar
  Email đến tác vụ
  Cho phép tạo tác vụ từ các email đến
  Integration with workflows
  Báo cáo phân tích
  KPI hiệu suất
  Bảng điều khiển tự động hiển thị phần trăm tác vụ đã được hoàn thiện đúng giờ bởi mỗi người dùng và không bị phản đối
  Trình xây dựng báo cáo
  Trình thiết kế báo cáo đa năng có thể xây dựng các báo cáo tác vụ mặc định và tùy chỉnh
  Có thể tìm kiếm trong tác vụ với bộ lọc (số lượng tối đa)
  Tác vụ
  Số tác vụ có thể được tìm kiếm tối đa cho mỗi kế hoạch
  1.000
  100.000
  200.000
  Không giới hạn
  Website và trang đích đến
  Website
  Số lượng website có thể được kết nối với chức năng theo dõi cuộc gọi của Bitrix24
  1
  9
  10
  Không giới hạn
  Các trang web
  Website Bitrix24 bao gồm số trang web không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Sử dụng tên miền riêng
  Kết nối tên miền của riêng bạn với các website và trang đích đến được tạo trong Bitrix24
  Site templates (created by Bitrix24)
  Site templates (from Bitrix24 Market)
  Sao chép trang web
  Sao chép các trang web trong một tài khoản Bitrix24
  Google Analytics
  Kết nối một tài khoản Google Analytics với website và trang đích đến của Bitrix24
  Google Maps
  Tích hợp với Google Maps trong website và trang đích đến của Bitrix24 để hiển thị địa chỉ
  Biểu mẫu CRM
  Website và trang đích đến của Bitrix24 đến được tích hợp tự động với các biểu mẫu CRM
  100 completed forms
  Trò chuyện trực tiếp trên website
  Website và trang đích đến của Bitrix24 đến được tích hợp tự động với một tiện ích trò chuyện trực tiếp
  Tiện ích gọi lại
  Các website và trang đích đến Bitrix24 đều được tích hợp tự động với một tiện ích yêu cầu gọi lại
  Xóa nhãn "Chạy trên nền Bitrix24"
  Xóa nhãn Bitrix24 cho các website và trang đích đến
  Quyền truy cập trình xây dựng website
  Thiết lập và hạn chế quyền truy cập trình xây dựng website cho mỗi người dùng tùy thuộc vào vai trò và quyền được phân công của họ
  Trí tuệ bán hàng
  Website và trang đích đến của Bitrix24 đến được tích hợp tự động với mô-đun Trí tuệ bán hàng
  Màu chủ đề tùy chỉnh
  Chọn một chủ đề màu tùy chỉnh cho website hoặc trang đích đến tương lai của bạn.
  Chèn HTML hoặc JS
  Chèn mã HTML hoặc Java Script trong các website và trang đích đến của Bitrix24
  Khối động
  Sử dụng các khối động trong website và trang đích đến của Bitrix24
  Nhập website
  Nhập website từ các tài khoản Bitrix24 khác
  Xuất website
  Chuyển website của bạn qua nhiều tài khoản Bitrix24
  Khối siêu cấp
  Automated SEO (coming soon)
  Đồng ý với cookie
  Cửa hàng trực tuyến (beta)
  CRM Store
  Cửa hàng
  Số cửa hàng Bitrix24 tối đa có thể được tạo cho mỗi gói kế hoạch
  1
  2
  10
  Không giới hạn
  Đơn hàng
  Các cửa hàng Bitrix24 bao gồm số đơn hàng không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Sản phẩm
  Giới hạn trên về số lượng sản phẩm trong một cửa hàng Bitrix24 cho mỗi gói kế hoạch
  100
  3.000
  3.000
  Không giới hạn
  Doanh thu
  Cửa hàng Bitrix24 không có bất kỳ giới hạn nào về doanh thu
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Không giới hạn
  Xử lý giao dịch
  Bitrix24 không tính phí xử lý giao dịch
  0%
  0%
  0%
  0%
  Quyền truy cập cửa hàng
  Thiết lập và hạn chế quyền truy cập trình xây dựng cửa hàng trực tuyến cho mỗi người dùng tùy thuộc vào vai trò và quyền được phân công của họ
  SKU 
  Đơn vị phân loại hàng hóa
  Bộ và combo
  Kết hợp các sản phẩm thành các bộ sản phẩm và combo sản phẩm
  Giá thay đổi
  Khả năng thiết lập giá thay đổi theo một quy tắc nhất định (ví dụ đơn hàng số lượng lớn)
  Khuôn mẫu giảm giá
  Áp dụng giảm giá trong một cửa hàng Bitrix24 theo một khuôn mẫu nhất định
  Trình xây dựng giảm giá
  Tạo giảm giá tùy chỉnh cho một cửa hàng Bitrix24
  Mã giảm giá
  Cho phép tạo mã giảm giá cho một cửa hàng Bitrix24
  Giảm giá tích lũy
  Tự động áp dụng giảm giá khi tổng chi tiêu vượt quá giá trị được quy định
  Quy tắc tự động hóa
  Tự động hóa xử lý đơn hàng trong một cửa hàng Bitrix24
  Xử lý thanh toán
  Tích hợp các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán phổ biến
  Chi phí vận chuyển cố định
  Áp dụng chi phí vận chuyển cố định cho tổng đơn hàng
  Máy tính chi phí vận chuyển
  Tự động tính chi phí vận chuyển dựa trên địa chỉ giao hàng, khối lượng kiện hàng và các tham số khác
  Quản lý kho hàng
  Quản lý kho hàng cho các cửa hàng Bitrix24
  Quản lý kho (tài liệu)
  Quản lý kho cho các cửa hàng Bitrix24, bao gồm tài liệu xử lý đơn hàng có thể in
  Nhập cửa hàng trực tuyến (không có danh mục)
  Nhập cửa hàng trực tuyến từ các tài khoản Bitrix24 khác
  Xuất cửa hàng trực tuyến (không có danh mục)
  Chuyển cửa hàng trực tuyến của bạn qua nhiều tài khoản Bitrix24
  Giao tiếp
  Dòng hoạt động
  Video thông báo
  Ghi và hiển thị video thông báo trong các tài khoản của Bitrix24