Blogs

Enterprise Social Network news & useful tips

Ra mắt YouNet SI-Bitrix24 Academy - Thư viện tiếng Việt lớn nhất về Bitrix24

15 Apr 2021 | 0 | 920


Bộ thư viện tiếng Việt lớn nhất về Bitrix24 được YouNet SI phát triển nhằm giúp Doanh nghiệp tối đa hiệu quả sử dụng Bitrix24 thông qua các hướng dẫn cụ thể, trực quan bằng tiếng Việt. Sau đây là các hướng dẫn để vào trang YouNet SI-Bitrix24 Academy

Bước 1: Vào trang “Hỗ Trợ Khách Hàng" của YouNet SI tại đường link: https://www.younetsi.com/support

Truy cập thông tin với Tên đăng nhập và Mật khẩu của khách hàng đã có sẵn. 


Bước 2: 

Sau khi đăng nhập, ở trang giao diện chính nhấn vào Bitrix24 Academy. 


Cuối cùng, truy cập thành công, sử dụng và trải nghiệm thông tin trên trang YouNet SI-Bitrix24 Academy với bộ thư viện tiếng Việt lớn nhất về Bitrix24 tại đây.
Ratings: 4 (1 votes)